• מיכל מילוי אינג'קטור
  מיכל מילוי אינג'קטור
 • מקשה 260
  מקשה 260
 • צבע אקרילי חד רכיבי לפגושים 1K
  צבע אקרילי חד רכיבי לפגושים 1K
 • צבע ברק ישיר 2K
  צבע ברק ישיר 2K
 • צבע דו שכבתי
  צבע דו שכבתי
 • צבעים לתעשייה דופון
  צבעים לתעשייה דופון
 • מכונת מילוי אירוסולים (תרסיסי צבע) פניאומטית
  מכונת מילוי אירוסולים (תרסיסי צבע) פניאומטית