• ציר מתאם עבור דיסק להסרת מדבקות להתקנה על משחזת
    ציר מתאם עבור דיסק להסרת מדבקות להתקנה על משחזת